Allereerst willen wij onze barmhartige sponsoren enorm bedanken voor hun hulp.
Met de giften van onze sponsoren hebben wij de afgelopen jaren een geweldig feest kunnen bouwen.
Wij hopen dit feest nog voor vele jaren te kunnen en te mogen organiseren!
Sponsoren, bedankt!

Draagt u ons een warm hart toe? Wil u ons steunen? Wij kunnen ook voor u iets betekenen!
Stuur een emailtje!

.